+385 (0)21 671 348 / +385 (0)99 473 7131 / info@explora.hr

Načini plaćanja

CIJENA I NAČINI PLAĆANJA

Cijene aranžmana izražene su u kunama (HRK). Obračun je prema srednjem tečaju za euro(EMU) Hrvatske narodne banke. Za tečajne promjene od 3% ili više Agencija ima pravo razmjernog povišenja cijene. Cijene svih aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi vrijedećih cijena pogonskih goriva na dan objave Aranžmana. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (diesel D-2) ili za zrakoplove (jet gorivo – kerozin) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji, a za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 10% bez posebne suglasnosti Putnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 10%, Agencija je obvezna zatražiti suglasnost Putnika. U slučaju da Putnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija je obvezna isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika, s obzirom na to da je taj iznos uvijek nepovratan u slučaju da Korisnik odustaje od aranžmana.

Uplata rezervacije vrši se odmah ili najkasnije u roku od dva (2) radna dana od ispunjene prijave za putovanje, tj. potpisa Ugovora.Putnik može izvršiti i cjelokupnu uplatu prilikom sklapanja Ugovora. Nakon sklapanja ugovora i uplate rezervacije obveza Putnika je da trideset (30) dana prije početka Aranžmana (putovanja) izvrši uplatu preostalog dijela do cjelokupne cijene Aranžmana iliosigura neosporno plaćanje preostalog iznosa. Kada se radi o “rezervaciji na upit”, korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10% ukupne cijene aranžmana, odnosno minimalno 300 kuna, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustajanja od programa za kojeg je korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate ovdje definiranog pologa, Agencija nije dužna obaviti rezervaciju za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.

Izdvojeno iz OPĆIH UVJETA ORGANIZACIJE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA, točka broj 8.

 

X