+385 (0)99 473 7131 / info@explora.hr

Načini plaćanja

CIJENA I NAČINI PLAĆANJA

Cijene aranžmana izražene su u eurima (EUR). Cijene svih aranžmana koji uključuju prijevoz, kalkulirane su na bazi vrijedećih cijena pogonskih goriva na dan objave Aranžmana. Za slučaj povišenja cijene pogonskog goriva za autobuse (diesel D-2) ili za zrakoplove (jet gorivo – kerozin) u odnosu na cijenu koja je korištena u kalkulaciji, a za više od 5%, Agencija će uvećati cijenu aranžmana za razmjeran iznos uvećanja troškova goriva. Za slučaj većih poremećaja cijena goriva, Agencija ima pravo uvećati cijenu iz tog temelja, do najviše 8% bez posebne suglasnosti Ugovaratelja/Korisnika. Za slučaj potrebe povećanja cijene za više od 8%, Agencija je obvezna zatražiti suglasnost Ugovaratelja/Korisnika. U slučaju da Ugovaratelj/Korisnik odbije dati suglasnost za povišenje cijene, Agencija je obvezna isplatiti sva do tada uplaćena sredstva bez odbitaka, osim za dio koji bi se odnosio na zrakoplovnu kartu kupljenu od niskotarifnog zrakoplovnog prijevoznika ili drugog zrakoplovnog prijevoznika od kojeg se po uplati rezervacije vršila kupnja zrakoplovne karte u cijelosti o čemu je ugovaratelj/korisnik informiran prije uplate, s obzirom na to da je taj iznos uvijek nepovratan u slučaju da Ugovaratelj/Korisnik odustaje od aranžmana.

Uplata rezervacije vrši se odmah ili najkasnije u roku od dva (2) radna dana od ispunjene prijave za putovanje, tj. sklapanja Ugovora. Ugovaratelj/Korisnik može izvršiti i cjelokupnu uplatu prilikom sklapanja Ugovora. Nakon sklapanja ugovora i uplate rezervacije obveza Ugovaratelja/Korisnika je da trideset (30) dana prije početka Aranžmana (putovanja) izvrši uplatu preostalog dijela do cjelokupne cijene Aranžmana ili osigura neosporno plaćanje preostalog iznosa. Kada se radi o “rezervaciji na upit”, ugovoritelj/korisnik turističkog aranžmana dužan je uplatiti najmanje 10% ukupne cijene aranžmana, odnosno minimalno 300 kuna, a koji je iznos nepovratan u slučaju odustajanja od programa za kojeg je ugovoritelj/korisnik tražio rezervaciju. Prije uplate ovdje definiranog pologa, Agencija nije dužna obaviti rezervaciju za traženi program. Navedeno se ne primjenjuje ukoliko potencijalni korisnik aranžmana samo prikuplja ponude, odnosno ukoliko se ne obavlja rezervacija.

Izdvojeno iz OPĆIH UVJETA ORGANIZACIJE TURISTIČKIH PAKET ARANŽMANA, točka broj 8.

Podaci o prodajnom mjestu:

 • Okapi d.o.o. za turizam, turistička agencija
 • Sudski registar Republike Hrvatske, Trgovački sud u Splitu, MBS 060337651
 • Porezni broj (OIB) 70072177761
 • M.Getaldića 31, 21000 Split, Hrvatska
 • Podaci za kontakt: 0994737131 i info@explora.hr

Proizvodi i/ili usluge:

 • Turistički paket aranžman
 • Redovna cijena uključuje pripadajući PDV, sva porezna davanja i izražena je u eurima (EUR)

Uvjeti prodaje

Po sklapanju Ugovora o putovanju u paket aranžmanu obavit ćemo (1) razgovor sa svakim Ugovorateljom, (2) dogovoriti način plaćanja sukladno ponuđenim modelima na programu putovanja, (3) poslati potrebnu dokumentaciju elektronskom poštom (primjerak Ugovora, dogovoreni program putovanja, primjenjive opće uvjete organizacije putovanja), te (4) pristupiti procesu plaćanja. (prodaje/kupovine)

 • Načini i uvjeti plaćanja jasno su iskazani na programu putovanja
 • Realizacija paket aranžmana vezana je za jasno iskazani datum polaska
 • Za svaki paket aranžman vrijede ugovorne odredbe jasno iskazane na Internetskoj stranici www.explora.hr
 • Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio Ugovora o putovanju u paket aranžmanu
 • Kodeksi postupanja u skladu s kojima postupa i informacije o tome kako se ti kodeksi mogu
 • pregledati elektroničkim putem
 • Pravo kupca na raskid ugovora po Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača jasno su definirani Općim uvjetima, a ovisno o vrsti paket aranžmana
 • Uvjete reklamacija definirani su Općim uvjetima
 • Zaposlenici Okapi d.o.o. vrše provjeru za prepoznavanje i ispravljanje pogrešnog unosa podataka prije završetka kupovine, kontaktiraju ugovaratelja/kupca i definiraju korekciju.
 • Ugovorne odredbe i odredbe općih uvjeta poslovanja ugovora sklopljenih u elektroničkom obliku moraju biti dostupne kupcima na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje – sve ugovorne informacije dostavljaju se ugovaratelju na trajnom nosaču podataka.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments

While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay system ensures complete privacy of your credit card data and personal data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password.

All information collected by Corvus Pay is considered a secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju:

Osiguravamo kupcima mogućnost da ne pristanu na sudjelovanje u marketinškim akcijama i da ne budu suglasni s davanjem njihovih osobnih podataka na korištenje trećim osobama.

Izjava o privatnosti:

OKAPI d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici OKAPI d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

 

 

X